Dit artikel is verschenen in Lilith nr 14,
November/December 1997
Links Hoog Rechts

EEN AANKLACHT TEGEN KERNWAPENS

Hekwerk kapot
Vrijdag 22 maart 1996 werden drie vrouwen van het vredeskamp "Greenham Common" en twee Nederlandse vrouwen gearresteerd bij de atoomwapenfabriek Aldermaston, waar de kernkoppen voor de nieuwe serie Trident onderzeeers worden geproduceerd. De aanklacht luidt: "Criminal Damage" (Criminele Schade), aangebracht aan de hekken van het complex. We voeren onze eigen verdediging, die een aanklacht is tegen een bedrijf dat bezig is met voorbereidingen op massamoord. Het knippen van het hekwerk of iets soortgelijks is voor een burger de enige mogelijkheid om de verantwoordelijkheden van de rechtbank te dagen. Ons verweer is gebaseerd op een aantal nationale en internationale wetten en regels en een overwendigende hoeveelheid nare gegevens die o.a. aantonen dat: het gebruik van kernwapens genocide is en het delven van uranium en de produktie van kernwapens, zacht uitgedrukt, milieu en gezondheid ernstig aantasten. Ook het gebruik door de Engelsen van wapens met een verarmd-uraniumlaag in de Golfoorlog zullen we tijdens het proces als genocide aan de kaak (proberen te) stellen. Er zijn een aantal getuige-deskundigen die de jury graag zullen informeren over de gruwelijke effecten die deze wapens hebben gehad en nog heel lang zullen hebben. Een greep uit een aantal wetten die we voor het verweer gebruiken, zeer summier en eenvoudig (wat ze natuurlijk niet zijn) weergegeven:

Vrouw met bijl * De genocide act 1969 (volkerenmoord): deze wet zegt o.a. dat medeplichtigheid aan, samenzweren, aanzetten tot en het plegen van genocide verboden en strafbaar is en legt uit wat genocide volgens de wet is. De wet is onderdeel van de Britse wetgeving en wint daardoor in ons geval aan kracht.

* De Criminal Damage act: soms heb je een wettig excuus iets te beschadigen als je "eerlijk gelooft" dat een bepaald eigendom of persoon of personen onmiddellijke bescherming nodig hebben. Volgens ons is een groot gebied rond Aldermaston met alle bewoners erbij in onmiddellijk en groot gevaar. Een lange lijst ongelukken en bijna-ongelukken in de fabriek ondersteunt dit argument. Een voorbeeld is de verontreiniging van een stuk land na lekkage die ontstond door een overstroming. Het ministerie van defensie heeft dit ongeluk lang verzwegen, ondanks dat er mensen werkten op het bewuste stuk grond. Toen het eindelijk uitkwam hebben de eigenaars, het bedrijf "Blue Circle Cement", een rechtzaak aangespannen tegen de MOD (min. of defence) en gewonnen. Ondertussen hebben de werknemers wel al jaren hun dagelijks boterhammetje op zwaar vervuild en radioaktief terrein opgepeuzeld.

* De criminal law zegt dat je een klein misdrijf/vergrijp mag plegen om iets ergs te voorkomen. Bijvoorbeeid, je mag een ruit van een brandend huis inslaan om de bewoners te redden.

Kniptang * Verder zijn er een heleboel internationale wetten, verdragen en regels om het milieu en mensenrechten te beschermen. Deze wetten zijn bekeken door het Internationaal Gerechtshof en leidden vervolgens tot haar adviserende uitspraak van 8 juli 1996 waarin het Hof stelde dat het dreigen met en het gebruik van kernwapens in het algemeen tegen internationale regels is, Het Hof stelde echter ook dat "in het geval dat het uiterste voortbestaan van een staat op het spel staat het geen uitspraak kon doen". Helaas is deze uitspraak niet bindend, de internationale wetgeving is dat wel. We zullen beargumenteren dat wij, van deze wetten wetende al tot de conclusie waren gekomen dat kernwapens in strijd zijn met de internationale wetgeving en dat al deze geleerde rechters tot plusminus dezelfde conclusie waren gekomen, is toch een stevige steun in de rug! Verder is Trident, nucleair paradepaardje van de Britse regering, strijdig met het Non-proliferatie Verdrag dat immers de verplichting oplegt het nucleair arsenaal te verkleinen. Verder wordt het niet-verspreidings karakter van het verdrag zwaar aangetast door de Amerikaans-Britse samenwerking, immers het Tridentsysteem is een door de VS ontwikkeld nucleairwapensysteem, voorts wisselen de wapen-laboratoria van de VS, Engeland (en ook Frankrijk) belangrijke gegevens uit om kernwapens te ontwikkelen. Kortom de nucleaire wapenwedloop gaat voort, ondanks alle mooie verdragen. lk ben blij dat blijkt dat we een aantal wetten en verdragen aan onze kant hebben, maar ik vind het heel moeilijk om van alles uit te pluizen en te ontdekken hoe de tegenpartij diezelfde wet in zijn voordeel kan gebruiken of met een ander wetje weer kan ontkrachten. Want hoewel je met zo'n rechtzaak natuurlijk steeds over wetten moet praten vind ik het eigenlijk diep in mijn hart niet zo bijster interessant wat een aantal hoge piefen ooit bekokstoofd hebben en vind ik de morele kant van de zaak vele malen belangrijker dan of we ja of nee baat hebben bij een bepaalde wet.

Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 14,
November/December 1997