Dit artikel is verschenen in Lilith nr 14,
November/December 1997
Links Hoog Rechts

"NOT GUILTY"

Prikkeldraad
Kniptang Op 1 september 1997 begon de rechtszaak tegen drie vrouwen van het vrouwenvredeskamp Greenham Common en mijzelf wegens het toebrengen van "criminele schade" aan de hekken van de kernwapenfabriek Aldermaston in Engeland. Op 2 september doet de jury haar uitspraak: onschuldig. Een verslag.

Prikkeldraad
Kniptang De rechter opent de zaak met de mededeling, dat hij wil dat de jury geinstalleerd wordt, voordat we beginnen. Dit verbaast me omdat de afspraak was dat we de eerste twee dagen zonder jury door ons (de aangeklaagden) ingebracht bewijsmateriaal zouden schiften. De aanklager begint dan ook te pruttelen en zegt dat er, misschien, omstandigheden zijn waardoor de jury niet ingezworen hoeft te worden. De rechter staat er echter op dat eerst de jury de eed aflegt en daarna voor zolang nodig voor het schiften van de bewijslast naar huis zal worden gestuurd.

Prikkeldraad
Kniptang Met verbijstering en ontzag constateer ik dat er wel vijftig potentiele juryleden zijn uitgenodigd. Dat deze hoge opkomst niet overbodig was blijkt al snel. In een korte uitleg geeft de rechter aan dat dit om verschillende redenen een bijzonder proces is. Ten eerste duurt de normale juryplicht in Engeland twee weken, deze zaak zou wel eens zes weken kunnen gaan duren. Zes? schrik ik. Tot dan toe hadden we gerekend op drie, maximaal vier weken. Verder, aldus de rechter, verdedigen de aangeklaagden zichzelf en zal het Internationaal Recht een belangrijke rol spelen. Ik was erg blij dat te horen, aangezien we nog helemaal niet hadden uitgevochten of het Internationaal Recht en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof gebruikt zouden mogen worden.

Prikkeldraad
Kniptang Het samenstellen van de jury is een belevenis. De klerk heeft kaartjes met de namen, die hij in willekeurige volgorde opnoemt. Elke opgenoemde wordt gevraagd of zij/hij problemen heeft met de lengte van de zaak en of hij/zij zelf werkt of gewerkt heeft in de nucleare industrie of bij het ministerie van defensie (MOD), of naaste familie heeft die dat doet of deed. Als de persoon in kwestie zich lang genoeg vrij kan maken en geen directe banden heeft met de nucleare industrie of het MOD, wordt ons nog gevraagd of we bezwaren hebben tegen het desbetreffende jurylid. Als niet, legt deze de eed af.

Prikkeldraad
Kniptang De eerste is geen probleem, hoewel hij wat moeite heeft met het voorlezen van de eed. De volgende echter, heeft op de oude basis bij Greenham Common gewerkt en valt af. Anderen hebben werk waar ze niet zolang gemist kunnen worden, een geboekte vacantie, een bruiloft, werk bij Aldermaston enzovoort. Met angst en beven zie ik het aantal mogelijke juryleden slinken, terwijl de lege stoelen in de box slechts langzaam opgevuld worden. Uiteindelijk zijn toch alle stoelen bezet. Nadat de jury op haar zwijgplicht is gewezen, mag ze tot nader order naar huis.

Prikkeldraad
Kniptang De aanklager vraagt om en krijgt een korte pauze, die ruim een uur duurt. Dan dropt hij zijn bom: hij verklaart geen bewijslast tegen ons te zullen aanvoeren. Waarop de rechter de zaak schorst tot de volgende ochtend. Bijna iedereen kijkt dom, verbaasd of geschrokken. Mijn vertaalster zegt spijtig: "het is afgelopen, jammer, ik begon er juist zin in te krijgen." Professor Clark, getuige-deskundige inzake Internationaal Recht, die helemaal uit de VS is komen overvliegen om voor onze zaak te getuigen, begint blij te roepen dat we hebben gewonnen en ons te omhelzen.

Prikkeldraad
Kniptang De klerk probeert ons uit te leggen wat er aan de hand is, onze "supporters" schudden handen, iedereen loopt en praat door elkaar heen het allemaal niet te snappen.

Prikkeldraad
Kniptang De volgende dag maakt iets, maar niet veel duidelijk. De niet-meer-aanklager komt met een verhaal dat althans in mijn ogen een vergezochte smoes is. Het schijnt dat een van degenen die ons heeft opgepakt z'n getuigenverklaring heeft herzien. Wij zouden, achteraf bezien, door een hek zijn gekomen dat op de avond van de actie openstond. Nou heeft geen van ons tijdens het knippen een open hek gezien, laat staan dat we erdoor gegaan zijn. Bovendien hebben we allemaal heel duidelijk gezegd schade aan de hekken berokkend te hebben. Er zijn vele foto's van de kapotte hekken en een video. Er zijn bandopnamen van onze stemmen, die praten over gaten knippen in de hekken die voorbereidingen op massamoord beschermen. Over het delven van uranium, kankerklusters, lekkage's, ongelukken, de onwettigheid van kernwapens, de plicht van natie's om te ontwapenen, de vergiftiging van de aarde en nog veel meer.

Prikkeldraad
Kniptang We zijn door meerdere personen staande gehouden met de kniptangen in onze bezige handen op heterdaad betrapt zoals dat heet. Genoeg zou je denken om een solide bewijslast op te kunnen voeren. Doch door deze herziene getuigenverklaring over het open hek meent de aanklager niet voldoende bewijs meer te hebben. Bovendien zijn er "matters of public interest" die hij alleen met de rechter achter gesloten deuren wil bespreken.

Prikkeldraad
Kniptang De rechter zegt dat het reeds een zeer duur proces is geweest en dat hij ervoor zal zorgen dat de MOD er althans een groot gedeelte van zal moeten betalen! Dat er een vreemd luchtje aan het geheel zit en dat hij verder zal gaan uitzoeken wat. Of wij ook schadevergoeding eisen wat we natuurlijk doen. Ik krijg ter plekke een naar mijn mening redelijke onkostenvergoeding toegezegd.

Prikkeldraad
Kniptang De jury spreekt ons op instructie van de rechter vrij. Zonder de vasthoudendheid van deze ons duidelijk welgezinde rechter had de jury helemaal de eed niet afgelegd en hadden we geen uitspraak gehad maar een gedropte zaak. Nu is er een officiele jury-uitspraak waarop hopelijk in de toekomst verder gebouwd kan worden. In de nabije toekomst want op 5 januari zullen er weer drie vrouwen voor een jury terecht staan wegens het knippen in de atoomwapenfabriekhekken.

Prikkeldraad
Kniptang Na deze korte sessie in de rechtszaal werden er door een koor uit Wales strijdliederen gezongen, gaven we interviews voor de krant waarbij ik nog dankbaar gebruik kon maken van de (waarschijnlijk door de MOD betaalde) vertaalster en moesten we bijkans eindeloos poseren voor de persfotograaf. Tenslotte was er nog een blij moment toen de MOD onze kniptangen netjes op ons verzoek terug kwam bezorgen op het vrouwenkamp.

Prikkeldraad
Kniptang Het is aan de ene kant fijn dat de aanklager en superieuren blijkbaar dachten dat we een goede kans maakten de jury van de rechtmatigheid van onze actie te overtuigen. En-of ze bepaalde onderdelen van onze bewijslast zo bedreigend achten dat ze de nederlaag van het zich terugtrekken aanvaardbaar vonden.

Prikkeldraad
Kniptang Aan de andere kant is het jammer dat we onze bewijslast niet aan de jury hebben kunnen voorleggen. Als deze ons op grond hiervan had vrijgesproken zou de impact groter zijn geweest. Ik ben zeer benieuwd naar de uitslag van het proces in januari en hoop dat deze zaak in elk geval een stapje in de goede richting is geweest.

Yolanda Kriek.

Prikkeldraad
Womens Peace Camp Greenham
Yellow Gate
Berkshire RG 196 HN
tel 0044-1635 269-109
Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 14,
November/December 1997