Dit artikel is verschenen in Lilith nr 14,
November/December 1997
Links Hoog Rechts

GECENSUREERDE KUNST

Wankelende fietsster
Op maandag 6 Oktober aanstaande begint in het stadskantoor te Leeuwarden de thema-expositie 'Niemand viucht vrijwillig'. Met deze expositie wilien de exposanten opnieuw de aandacht vestigen op het wanbeleid ten aanzien van vluchtelingen en met name in het verwijdercentrum ter Apel. De expositie is georganiseerd door het Frysk Anty Fassisme Komitee en de Werkgroep Vluchtelingen Vrij uit Groningen. Nog tijdens de opbouw van deze expositie is een van de kunstwerken gecensureerd door de facilitaire dienst van het Stadskantoor. Het gaat om de installatie dat de titel 'Yllegale Flechtlingfrou' (illegale vluchtelinge) draagt en dat de aandacht vraagt voor illegale vrouwen die noodgedwongen in de prostitutie belanden. De kunstenaar van het werkstuk, Bert Boomsma, heeft dit thema al eerder aangesneden in zijn eindexamenprojekt in de Martinihal in Groningen, afgelopen juni. Het werk bestaat uit een bed, een kleed en een nachtkastje met toebehoren. Op het bed ligt een textielobjekt met nadrukkelijk aanwezige genitalieen. De kunstenaar werd geadviseerd om het werk weg te halen, waarop een van de personeelsleden van het stadskantoor ongevraagd het beeld deels verhulde. Na enig overleg werd toegestaan dat de installatie mocht blijven staan, mits ten dele bedekt. Zo zal het beeld vanaf maandag in het Stadsdeelkantoor te zien zijn, in een door de gemeente Leeuwarden gecensureerde versie. Terwijl het in de media de normaalste zaak van de wereld is om dergelijke beelden te gebruiken, met geen ander doel dan louter seksistische bedoelingen, wordt hier een politiek bedoelde boodschap gecensureerd omdat het 'niet passend' zou zijn in het Stadskantoor. Blijkbaar wil men niet graag geconfronteerd worden met het feit dat er een hele grote groep illegale vrouwen gedwongen wordt tot prostitutie, onder andere via vrouwenhandel. Het wegcensureren van deze situatie, is het ontkennen van de realiteit! Terwijl Nederland de grenzen afbakent voor vluchtelingen, sluit het Stadsdeelkantoor in Leeuwarden de grenzen voor de realiteit, uitgebeeld in confronterende kunst.

Werkgroep Vluchtelingen Vrij,
Postbus 1472,
9701 BL GRONlNGEN,
tel 050 316952

FAFK,
Postbus 566,
8901 BJ LEEUWARDEN,
tel 058 2164614

Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 14,
November/December 1997